Nên thành lập Công ty hay Hộ kinh doanh 2024?

Nên thành lập Công ty hay Hộ kinh doanh 2024

Trong thế giới kinh doanh, quyết định về việc thành lập công ty là một bước quan trọng và đầy tính chiến lược. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những điều cần biết khi quyết định giữa việc thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh.

Nên thành lập Công ty hay Hộ kinh doanh là một câu hỏi phổ biến của nhiều người vì họ không biết rõ ưu nhược điểm của cả hai loại hình này. Thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, loại hình nào có lợi hơn hoặc phù hợp hơn? Dưới đây là một số phân tích về đặc điểm của hai loại hình này.

1. Khái niệm

1.1. Hộ kinh doanh là gì?

Hộ kinh doanh là một mô hình kinh doanh không phải là loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp. Mặc dù không có định nghĩa chính thức về hộ kinh doanh trong Luật doanh nghiệp, nhưng theo quy định tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, có thể hiểu Hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm các thành viên trong hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm toàn bộ tài sản của họ đối với các hoạt động kinh doanh của hộ. Trong trường hợp có nhiều thành viên trong hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, một thành viên sẽ được ủy quyền làm đại diện cho hộ kinh doanh. Chủ hộ kinh doanh là cá nhân đăng ký hộ kinh doanh hoặc là người được các thành viên trong hộ gia đình ủy quyền làm đại diện cho hộ kinh doanh.

1.2. Doanh nghiệp/Công ty là gì?

Doanh nghiệp là một tổ chức được thiết lập theo quy định của Luật doanh nghiệp với mục đích kinh doanh. Có nhiều loại hình doanh nghiệp, bao gồm:

 • Công ty TNHH 1 thành viên: do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức hoặc cá nhân, chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào.
 • Công ty cổ phần: có vốn điều lệ chia thành nhiều cổ phần, có thể là tổ chức hoặc cá nhân, với ít nhất 03 cổ đông và không có hạn chế về số lượng cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào.
 • Công ty hợp danh: có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung, kinh doanh dưới một tên chung, với các thành viên chịu trách nhiệm về nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty.
 • Doanh nghiệp tư nhân: do một cá nhân làm chủ, tự chịu trách nhiệm về tài sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có cơ cấu tổ chức và hoạt động riêng biệt, tuân theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Thành lập ngay

2. Sự khác biệt giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh

TIÊU CHÍ CÔNG TY HỘ KINH DOANH
Tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân (trừ doanh nghiệp tư nhân). Không có tư cách pháp nhân.
Trách nhiệm pháp lý Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ đã đăng ký (trừ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn). Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của hộ kinh doanh.
Quy mô Quy mô lớn, không bị giới hạn. Quy mô nhỏ, mang tính chất cá nhân và hộ gia đình.
Phạm vi hoạt động Công ty có thể mở thêm các đơn vị phụ thuộc như chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Hộ kinh doanh không được mở chi nhánh, văn phòng đại diện.Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Ngành nghề kinh doanh Doanh nghiệp được kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Hộ kinh doanh được kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm , các ngành nghề kinh doanh có điều kiện nếu đủ điều kiện theo quy định.Hộ kinh doanh bị hạn chế đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, yêu cầu phải thành lập doanh nghiệp như: Kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, dịch vụ kế toán,…
Cách đặt tên Không trùng hoặc nhầm lẫn tên trong phạm vi toàn quốc Không trùng tên trong phạm vi quận/huyện
Hóa đơn Đươc phép xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), nhưng phải tiến hành thủ tục theo quy định pháp luật.(khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC) Chỉ được cung cấp hóa đơn bán hàng trực tiếp, không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng (VAT).(Theo điểm b, khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC; Khoản 4 Điều 1 của Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi 2013; Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC).
Thuế Doanh nghiệp phải đóng 4 loại thuế/Lệ phí bao gồm: Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.Lệ phí môn bài: Mức đóng dựa trên vốn điều lệ của doanh nghiệp: Vốn từ 10 tỷ trở xuống: 2 triệu/năm; Vốn trên 10 tỷ: 3 triệu/năm. (Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP)

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Mức thuế suất 20%/ doanh thu tính thuế nếu kinh doanh có lợi nhuận, hoặc thuế suất thấp hơn tuỳ hàng hoá/dịch vụ kinh doanh có được ưu đãi thuế hay không. Ngoài ra, doanh nghiệp được khấu trừ chi phí hợp lý hợp lệ hợp pháp trước khi tính thuế.

Thuế Giá trị gia tăng: Tùy hàng hóa, dịch vụ kinh doanh mà có mức thuế suất khác nhau, thông thường từ 5-10%  hoặc thuộc đối tượng không chịu thuế.

Thuế Thu nhập cá nhân thay cho người lao động

Ngoài ra, Doanh nghiệp còn phải đóng thêm thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt dựa theo đặc điểm ngành nghề kinh doanh riêng của từng doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh chỉ phải đóng 3 loại thuế/lệ phí là: Lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.Lệ phí môn bài: Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu : 300.000/năm; Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu: 500.000/năm; Doanh thu trên 500 triệu: 1 triệu/năm. (Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP).

Thuế thu nhập cá nhân: Tùy từng ngành, nghề kinh doanh thì mức thuế suất giao động từ 0,5% đến 2%.

Thuế giá trị gia tăng: Tùy từng ngành, nghề kinh doanh thì mức thuế suất giao động từ 1% đến 5%.

(Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC)

* Đối với hộ khoán, cơ quan thuế ấn định mức thuế khoán dựa trên doanh thu dự kiến (gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân).

* Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh (Theo Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC).

Chế độ kế toán – Phương pháp Thuế trực tiếp hoặc khấu trừ.

– Phải thực hiện sổ sách kế toán, báo cáo thuế hàng tháng/quý, BCTC hàng năm theo quy định pháp luật.

– Thuế khoán cố định do cơ quan thuế quy định, hoặc theo phương pháp kê khai (Thông tư 40/2021/TT-BTC).

– Không thực hiện sổ sách kế toán, nộp báo cáo thuế (đối với hộ kinh doanh thuế khoán). Hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai vẫn phải thực hiện chế độ kế toán theo quy định pháp luật.

Khả năng huy động vốn Vốn góp của thành viên, vốn vay hoặc huy động vốn góp thành viên mới hoặc phát hành trái phiếu, cổ phiếu tùy theo loại hình doanh nghiệp. Vốn góp của các thành viên hộ kinh doanh, vốn vay.

3. Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh

Nếu bạn đang phân vân giữa việc thành lập công ty và hộ kinh doanh, hãy cân nhắc các điểm sau:

3.1. Đối với Doanh Nghiệp

Ưu điểm:

 • Dễ dàng mở rộng quy mô kinh doanh và tăng uy tín với khách hàng.
 • Có thể chủ động xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không phụ thuộc vào việc mua hoá đơn tại cơ quan thuế như hộ kinh doanh.
 • Chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với số vốn điều lệ của công ty.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính dựa trên doanh thu thực tế và được khấu trừ chi phí hợp lệ.
 • Có thể góp vốn hoặc thành lập nhiều công ty đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.
 • Thủ tục thay đổi, tạm ngưng, giải thể doanh nghiệp khá dễ dàng nếu tuân thủ quy định pháp luật.

Nhược điểm:

 • Cần có kế toán có kinh nghiệm để thực hiện chế độ sổ sách kế toán và báo cáo thuế.
 • Chịu thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế 20% trên doanh thu tính thuế.

3.2. Đối với Hộ Kinh Doanh

Ưu điểm:

 • Thủ tục thành lập đơn giản và phù hợp với quy mô kinh doanh nhỏ lẻ.
 • Không yêu cầu cao về bộ máy quản lý và thủ tục kê khai và nộp thuế khoán dễ dàng.

Nhược điểm:

 • Gặp khó khăn trong việc huy động vốn từ bên ngoài hoặc mở rộng quy mô kinh doanh.
 • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc và không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH.
 • Hạn chế trong việc xuất hoá đơn giá trị gia tăng và một số ngành nghề không cho phép hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh.

Tùy thuộc vào quy mô, nhu cầu và khả năng tài chính, bạn có thể chọn loại hình kinh doanh phù hợp. Nếu bạn có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai, việc thành lập doanh nghiệp hoặc công ty có thể là lựa chọn tốt nhất. Nếu chỉ có nhu cầu kinh doanh với quy mô nhỏ, vốn hạn chế và muốn quản lý dễ dàng, thì việc thành lập hộ kinh doanh cá thể có thể là mô hình phù hợp cho cá nhân hoặc hộ gia đình.

4. Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty

Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp là quy trình được quy định trong pháp luật. Điều này có nghĩa là một hộ kinh doanh có thể chuyển đổi thành một loại hình doanh nghiệp khác theo mong muốn của chủ doanh nghiệp. Do đó, trong giai đoạn ban đầu, nếu thiếu tài chính hoặc kinh nghiệm quản lý, nhiều người có thể lựa chọn mô hình hộ kinh doanh đơn giản. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, nếu muốn mở rộng quy mô hoặc phát triển thương hiệu, họ có thể chuyển đổi sang bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào, miễn là đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế
0939299000 | 0901024999 | 0939269222
Quản lý: 0939 309 888
Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên:
0939 930 222 | 0901 049 222
0931 049 222 | 0931 053 222
0939 257 222 | 0931 096 222
0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Sàn thương mại  | Zalo OA | Giới thiệu của Đài THCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one