DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

1. Tìm hiểu về Bảo hiểm xã hội

Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, ban hành ngày 20/11/2014 bởi Quốc Hội, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2016. Vấn đề chi trả và thực hiện nghĩa vụ Bảo hiểm Xã hội cho người lao động nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía người sử dụng lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác này không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn giúp người lao động yên tâm và đóng góp khi quyền lợi của họ được đảm bảo theo pháp luật. Dưới đây là một số quy định pháp luật về trách nhiệm thực hiện Bảo hiểm Xã hội liên quan đến hoạt động của người sử dụng lao động nói chung và các doanh nghiệp nói riêng.

Theo khoản 2 Điều 3 của Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc. Các đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc cụ thể như sau:

 1. Người lao động:
 • Là công dân Việt Nam:
  • Làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định.
  • Làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
  • Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • Người quản lý doanh nghiệp có hưởng tiền lương.
 • Là công dân nước ngoài:
  • Làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
  • Theo khoản 1 Điều 124 Luật BHXH năm 2014, đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc kể từ ngày 01/01/2018.
 1. Người sử dụng lao động:
 • Các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:
  • Doanh nghiệp và tổ chức không kinh doanh thực hiện việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.
  • Cơ quan, đơn vị, tổ chức sự nghiệp.
  • Hộ gia đình, cá nhân sử dụng lao động không kinh doanh thực hiện việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc phải đóng các khoản Bảo hiểm Xã hội sau đây:

 1. Bảo hiểm xã hội hưu trí, tử tuất và bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp: Tỷ lệ đóng là 18% (từ 01/01/2022) trên tổng thu nhập bảo hiểm xã hội được tính theo quy định của pháp luật.
 2. Bảo hiểm y tế: Tỷ lệ đóng là 3% (từ 01/01/2022) trên tổng thu nhập bảo hiểm xã hội được tính theo quy định của pháp luật.
 3. Bảo hiểm xã hội thất nghiệp: Tỷ lệ đóng là 1% (từ 01/01/2022) trên tổng thu nhập bảo hiểm xã hội được tính theo quy định của pháp luật.

Ngoài các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động cũng có thể tham gia các khoản bảo hiểm xã hội tự nguyện như bảo hiểm xã hội sức khỏe, bảo hiểm xã hội tai nạn cá nhân, bảo hiểm xã hội thất nghiệp.

Các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, bao gồm:

 1. Đăng ký và làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động phải đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian 30 ngày kể từ ngày người lao động bắt đầu làm việc.
 2. Tính toán và đóng các khoản bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động phải tính toán và đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội theo tỷ lệ và quy định của pháp luật.
 3. Báo cáo và thanh toán bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động phải thực hiện báo cáo và thanh toán bảo hiểm xã hội đúng hạn theo quy định của cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội.
 4. Bảo vệ quyền lợi của người lao động: Người sử dụng lao động phải bảo vệ quyền lợi của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội, bao gồm việc đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội và đảm bảo quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội.
 5. Đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động phải đảm bảo các đối tượng lao động của mình được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ và đúng quy định. Các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bao gồm người lao động, người lao động nghỉ hưu, người thân gia đình của người lao động đã qua đời, người lao động bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.
 6. Cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, bao gồm quyền lợi, nghĩa vụ, và các thủ tục liên quan. Họ cũng phải giải đáp mọi thắc mắc hoặc yêu cầu thông tin từ người lao động về bảo hiểm xã hội.
 7. Đối tác với cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động cần thiết lập một mối quan hệ hợp tác và liên kết với cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội để thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiểm xã hội. Họ cần tuân thủ quy trình, thủ tục, và yêu cầu báo cáo từ cơ quan này.
 8. Tuân thủ quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bao gồm việc đóng các khoản tiền bảo hiểm và cung cấp thông tin liên quan cho cơ quan chức năng. Điều này đảm bảo rằng người lao động được bảo vệ đúng mức đối với các rủi ro xã hội như bệnh tật, thất nghiệp và hưu trí, và tạo điều kiện cho quá trình quản lý và giám sát hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội.
 9. Thực hiện đóng các khoản bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi và an sinh xã hội của người lao động trong trường hợp xảy ra sự cố hay rủi ro.
 10. Giám sát và đánh giá công tác bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động cần thực hiện công tác giám sát và đánh giá việc thực hiện chính sách và quy định bảo hiểm xã hội trong tổ chức của mình. Điều này đảm bảo tính hiệu quả và công bằng của hệ thống bảo hiểm xã hội.
 11. Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động: Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động liên quan đến bảo hiểm xã hội. Họ không được vi phạm các quyền lợi của người lao động và phải đối xử công bằng, trung thực và tôn trọng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội.
 12. Hỗ trợ người lao động trong thủ tục bảo hiểm xã hội: Người sử dụng lao động cần hỗ trợ người lao động trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ về các yêu cầu, biểu mẫu và thủ tục để đảm bảo người lao động được tiếp cận và sử dụng quyền lợi bảo hiểm xã hội một cách thuận lợi và đúng quy định.

Như vậy, vai trò của người sử dụng lao động trong hệ thống bảo hiểm xã hội là rất quan trọng để đảm bảo quyền lợi và an sinh xã hội của người lao động.

Đặt hàng

2. Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Bảo hiểm xã hội của Công ty Tây Nam Á

Được tư vấn các quy định về pháp luật và trình tự, thủ tục thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động;

Được tư vấn về hồ sơ và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến thủ tục bảo hiểm xã hội;

Tây Nam Á thay mặt khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý có thẩm quyền;

Được tư vấn các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đặt hàng

TAYNAMA AMC LÀ LỰA CHỌN
CHO SỰ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI – BỀN VỮNG

Ngoài ra, khi lựa chọn đồng hành cùng Taynama AMC, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tiện ích và chất lượng khác như:

– Cho thuê văn phòng chia sẻ

– Dịch vụ kế toán – thuế

– Tuyển dụng nhân sự

– Soạn thảo văn bản, hợp đồng

– Xây dựng hệ thống, chiến lược,…

Chúng tôi cùng bạn đưa doanh nghiệp của bạn nhanh chóng đi đến giai đoạn phát triển mạnh mẽ, bỏ qua những phép thử không cần thiết thời điểm mới vào kinh doanh.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức hoạt động khai báo thuế

Hotline: 0939299000 | 0901024999

Management: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Website | Facebook | Business Gsite | Zalo Offical

  Dịch vụ của chúng tôi