Tóm tắt nghị định 12/2023 về gia hạn nộp thuế 2023

Tóm tắt nghị định 122023 về gia hạn nộp thuế 2023

1. Đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh

2. Điều kiện được gia hạn nộp thuế:

NNT được gia hạn nộp thuế nếu thuộc: DN nhỏ, siêu nhỏ hoặc hoạt động thuộc ngành nghề gia hạn, cụ thể:

2.1. DN nhỏ và siêu nhỏ:

NĐ 80/2021 quy định DN nhỏ và siêu nhỏ nếu đáp ứng đ/k về: Lao động và Doanh thu hoặc Lao động và Nguồn vốn, cụ thể:

  • Lĩnh vực Nông Lâm Thủy sản – Công nghiệp – Xây dựng:

Lao động < 100 người và Doanh thu < 50 tỉ hoặc Lao động < 100 người và Nguồn vốn ≤ 20 tỉ

  • Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ:

Lao động < 50 người và Doanh thu < 100 tỉ hoặc Lao động < 50 người và Nguồn vốn ≤ 50 tỉ

2.2. Ngành nghề được gia hạn:

  • Hoạt động Sản xuất trong các ngành sau:

a. Nông, lâm và thủy sản;

b. SX chế biến Thực phẩm; Dệt; SX trang phục; Da và SP có liên quan; chế biến Gỗ và SP từ gỗ, tre, nứa; SP từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; Giấy và SP từ giấy; SP từ cao su và plastic; SP từ khoáng phi kim loại khác; SP kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; SP điện tử, máy vi tính và quang học; ô tô và xe có động cơ khác; SX giường, tủ, bàn, ghế;

c. Xây dựng;

d. Hoạt động xuất bản, điện ảnh; SX chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

đ. Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên;

e. SX đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; SX than cốc, SP dầu mỏ; SX hóa chất và SP hóa chất; SP từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB); SX mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt MMTB;

g. Thoát nước và xử lý nước thải.

  • Hoạt động Kinh doanh trong các ngành sau:

a. Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; KD Bất động sản;

b. Dịch vụ lao động và việc làm; đại lý du lịch, KD hỗ trợ quảng bá tổ chức tour du lịch;

c. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; chiếu phim;

d. Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; dịch vụ thông tin;

đ. Dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

  • Hoạt động SX SP công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phtriển; SPcơ khí trọng điểm theo NĐ 111/2015 và Quyết định 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.

Lưu ý về ngành nghề được gia hạn:

NNT có hoạt động thuộc ngành nghề được gia hạn và phsinh Dthu trong 2022 hoặc 2023.

Nếu hoạt động nhiều ngành khác nhau, trong đó có ngành, lĩnh vực nêu trên thì được gia hạn toàn bộ số thuế.

3. Thời gian gia hạn thuế 2023

  • Thuế GTGT:

-Kỳ tính thuế tháng 3 gia hạn đến 20/10/2023, tháng 4 đến 20/11/2023.
-Kỳ tính thuế tháng 5,6,7,8 gia hạn đến 20/12/2023.
-Kỳ tính thuế Quý 1 gia hạn đến 31/10/2023, Quý 2 đến 31/12/2023.

  • Thuế TNDN tạm nộp của Quý 1, 2: Thgian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.
  • Thuế GTGT+TNCN của Cá nhân KD: Số phải nộp 2023 gia hạn đến 30/12/2023.
  • Tiền thuê đất: Gia hạn 06 tháng, thời hạn nộp đến 30/11/2023 đ/v 50% tiền thuê đất phải nộp 2023 (đ/k: đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm).

4. Trình tự, thủ tục gia hạn:

NNT gửi Giấy đề nghị gia hạn bằng điện tử hoặc bản giấy trực tiếp đến CQ thuế quản lý trực tiếp theo Mẫu NĐ này (chỉ gửi một lần )

Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2023.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Trang web kinh doanh  | Zalo chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one