Thuế Môn Bài 2024 và Hướng Dẫn Chi Tiết từ Taynama AMC

Thuế môn bài là loại thuế thu trực tiếp, thu hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Chắc chắn bạn đang tìm hiểu về “Thuế Môn Bài” năm 2024! Hãy khám phá cùng Taynama AMC – đối tác đáng tin cậy về tư vấn thuế. Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về khái niệm, các bậc thuế quan trọng, và miễn lệ phí môn bài. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ tư vấn thuế chuyên nghiệp và là đại lý thuế tin cậy của bạn. Khám phá thêm để hiểu rõ và áp dụng hiệu quả chiến lược quản lý thuế cho doanh nghiệp của bạn!

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài, trong ngữ cảnh thuế kinh doanh, đó là một khái niệm quan trọng theo Pháp lệnh Thuế Công thương nghiệp 1983. Dù thuật ngữ này đang dần được thay thế bằng “lệ phí môn bài,” nhưng vẫn giữ nguyên giá trị và ảnh hưởng lớn đối với tổ chức và cá nhân kinh doanh.

1.1. Bản Chất của Thuế Môn Bài

Thuế môn bài không chỉ là một khoản phí đơn thuần mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Đằng sau sự đơn giản đó là một cơ chế thuế được thiết kế để đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia từ các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh. Điều này tạo nên một hệ thống thuế công bằng và bền vững, đồng thời khuyến khích sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

1.2. Sự Thay Đổi của Thuật Ngữ

Mặc dù thuật ngữ “thuế môn bài” không còn thịnh hành, thay vào đó là “lệ phí môn bài,” nhưng sự thay đổi này không làm mất đi tính cơ bản của thuế. Lệ phí môn bài vẫn giữ nguyên mục tiêu của mình, đó là thu hút nguồn thu nhập từ hoạt động kinh doanh và đảm bảo tính công bằng trong phân phối gánh nặng thuế.

2. Các bậc thuế môn bài (lệ phí môn bài) năm 2024

Chúng ta hãy bước sâu vào cấu trúc bậc thuế môn bài năm 2024, theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP. Mỗi bậc thuế được thiết lập tinh tế để phản ánh độ lớn và khả năng tài chính của từng đối tượng. Dưới đây là chi tiết từng bậc thuế:

2.1. Đối Với Tổ Chức Hoạt Động Sản Xuất, Kinh Doanh Hàng Hóa, Dịch Vụ:

 • Tổ Chức Có Vốn Điều Lệ Hoặc Vốn Đầu Tư Trên 10 Tỷ Đồng:
  Mức thuế: 3.000.000 đồng/năm.
 • Tổ Chức Có Vốn Điều Lệ Hoặc Vốn Đầu Tư Từ 10 Tỷ Đồng Trở Xuống:
  Mức thuế: 2.000.000 đồng/năm.
 • Chi Nhánh, Văn Phòng Đại Diện, Địa Điểm Kinh Doanh, Đơn Vị Sự Nghiệp, Tổ Chức Kinh Tế Khác:
  Mức thuế: 1.000.000 đồng/năm.

2.2. Đối Với Cá Nhân, Hộ Gia Đình Hoạt Động Sản Xuất, Kinh Doanh Hàng Hóa, Dịch Vụ:

 • Doanh Thu Trên 500 Triệu Đồng/Năm:
  Mức thuế: 1.000.000 đồng/năm.
 • Doanh Thu Từ 300 Đến 500 Triệu Đồng/Năm:
  Mức thuế: 500.000 đồng/năm.
 • Doanh Thu Từ 100 Đến 300 Triệu Đồng/Năm:
  Mức thuế: 300.000 đồng/năm.
 • Doanh Thu để Làm Căn Cứ Xác Định Mức Thuế:
  Theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Nhìn chung, cấu trúc bậc thuế được xây dựng linh hoạt, đồng thời khuyến khích sự công bằng trong việc phân phối gánh nặng thuế. Điều này giúp tạo ra một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, từ các tổ chức lớn đến cá nhân kinh doanh, để đóng góp hợp lý vào nguồn thu nhập quốc gia.

3. Các trường hợp được miễn thuế môn bài (lệ phí môn bài)

Căn cứ Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

4. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài (lệ phí môn bài)

Theo Khoản 1, Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài được quy định như sau:

 • Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được thành lập trong năm 2023, thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là ngày 30 tháng 01 năm 2024.
 • Đối với doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) cùng được thành lập mới trong năm 2024, thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là ngày 30 tháng 01 năm 2025.
 • Đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh, cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp cho cá nhân/hộ kinh doanh.

Lưu ý: Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn điều lệ thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Ví dụ: Trong năm 2023, doanh nghiệp có điều chỉnh, tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 4 tỷ đồng thì chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm 2024, doanh nghiệp phải tiến hành nộp tờ khai lệ phí môn bài.

5. Thời hạn nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài)

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Như vậy, thời hạn nộp lệ phí môn bài trong năm 2023 được quy định như sau:

 • Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập từ năm 2022 trở về trước thì phải nộp lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm 2023.
 • Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp và các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) cùng thành lập trong năm 2023 thì không phải nộp lệ phí môn bài năm 2023.
 • Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) nếu kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài trong năm 2023 (tức thành lập doanh nghiệp vào năm 2020 trở về trước) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm 2023.
  • Nếu kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024.
 • Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
  • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm thì chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm 2023 phải nộp lệ phí môn bài.
  • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm thì chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2024 hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế
0939299000 | 0901024999 | 0939269222
Quản lý: 0939 309 888
Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên:
0939 930 222 | 0901 049 222
0931 049 222 | 0931 053 222
0939 257 222 | 0931 096 222
0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Sàn thương mại  | Zalo OA | Giới thiệu của Đài THCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one