Thủ tục khôi phục mã số thuế 2024

Thủ Tục Khôi Phục Mã Số Thuế Năm 2024

Bạn đang cần tìm hiểu về thủ tục khôi phục mã số thuế? Hãy đọc tiếp bài viết này để hiểu rõ về các bước, hồ sơ, và thời hạn liên quan, đồng thời nhận thông tin chi tiết về năm 2024.

1. Trường Hợp Khôi Phục Mã Số Thuế

– Đăng Ký Thuế Cùng với Đăng Ký Doanh Nghiệp

Người nộp thuế khi đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh doanh, nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh, sẽ đồng thời được khôi phục mã số thuế.

– Đăng Ký Trực Tiếp với Cơ Quan Thuế

Người nộp thuế có thể đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế trong các trường hợp sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép tương đương.
 • Cần tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và chưa nhận thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
 • Cơ quan thuế thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nhưng chưa bị thu hồi giấy phép và chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

(Xem chi tiết ở Khoản 1, 2 Điều 40 Luật Quản Lý Thuế 2019)

2. Hồ Sơ Đề Nghị Khôi Phục Mã Số Thuế

2.1 Trường hợp 1

Người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy phép tương đương, cơ quan thuế đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT;

 • Bản sao văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền.

2.2 Trường hợp 2

Sau khi cơ quan thuế có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định tại Điều 17 Thông tư 105/2020/TT-BTC nhưng chưa bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì:

Người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

2.3 Trường hợp 3

Người nộp thuế quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC khi có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh sau khi đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì:

Người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2.4 Trường hợp 4

Người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế do chia, hợp nhất, sáp nhập đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 14 Thông tư 105/2020/TT-BTC sau đó có văn bản hủy Quyết định chia, hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất và cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã chưa chấm dứt hoạt động đối với doanh nghiệp, hợp tác xã bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất thì:

Người nộp thuế nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định tại Điều 16 Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Hồ sơ gồm:

 • Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT;
 • Bản sao văn bản hủy bỏ Quyết định chia, Hợp đồng sáp nhập, Hợp đồng hợp nhất.

3. Thủ Tục Khôi Phục Mã Số Thuế Năm 2024

3.1. Đối Với Hồ Sơ Của Người Nộp Thuế

 • Cơ quan thuế trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ:
  • Lập Thông báo về việc khôi phục mã số thuế (mẫu số 19/TB-ĐKT).
  • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.
  • Cập nhật trạng thái mã số thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • Trong 10 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ:
  • Lập danh sách hồ sơ khai thuế còn thiếu và xử phạt vi phạm.
  • Thực hiện xác minh tại địa chỉ kinh doanh.
 • Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan thuế:
  • Lập Thông báo về việc khôi phục mã số thuế.
  • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.
  • Cập nhật trạng thái mã số thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
 • Công khai thông báo về việc khôi phục mã số thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

3.2. Đối Với Trường Hợp Khôi Phục Theo Quyết Định, Thông Báo

 • Cơ quan thuế trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định của Tòa án hoặc thông báo khôi phục tình trạng pháp lý từ cơ quan đăng ký kinh doanh:
  • Lập Thông báo về việc khôi phục mã số thuế.
  • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.
  • Cập nhật trạng thái mã số thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

(Xem chi tiết ở Điều 19 Thông tư 105/2020/TT-BTC)

Đọc và thực hiện đúng quy định để có thủ tục khôi phục mã số thuế một cách thuận tiện và nhanh chóng. Trong trường hợp không đầy đủ hồ sơ, bạn sẽ nhận được thông báo rõ ràng từ cơ quan thuế.

Bạn bị khóa mã số thuế? Đừng lo lắng, hãy đặt lịch hẹn tư vấn với chuyên viên thuế của Taynama AMC để được hỗ trợ khôi phục mã số thuế nhanh chóng và hiệu quả.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế
0939299000 | 0901024999 | 0939269222
Quản lý: 0939 309 888
Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên:
0939 930 222 | 0901 049 222
0931 049 222 | 0931 053 222
0939 257 222 | 0931 096 222
0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Sàn thương mại  | Zalo OA | Giới thiệu của Đài THCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one