Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc là người quản lý, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một khái niệm không thể bỏ qua. Đây là một quá trình quan trọng để tính toán số thuế phải đóng hoặc hoàn trả cho cơ quan thuế.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp dựa trên lợi nhuận hoặc số thu nhập được tạo ra từ hoạt động kinh doanh. Thuế này được tính bằng cách trừ chi phí và các khoản giảm trừ khác khỏi lợi nhuận hoặc thu nhập đó để tính toán số thuế phải đóng.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là quá trình tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng hoặc hoàn trả cho cơ quan thuế. Quá trình này bao gồm việc thu thập, tổng hợp và kiểm tra thông tin liên quan đến thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong một năm tài chính.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2023

Theo Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đòi hỏi sự chính xác và tỉ mỉ, do đó nếu bạn không có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực này, nên tìm đến các dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để hỗ trợ.

Tại đó, các chuyên gia sẽ giúp bạn thu thập, kiểm tra và tổng hợp thông tin về thu nhập và chi phí của doanh nghiệp. Họ cũng sẽ giúp bạn tính toán số thuế phải đóng hoặc hoàn trả và chuẩn bị các tài liệu liên quan để nộp cho cơ quan thuế.

tư vấn ngay

Quy định hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một quá trình rất quan trọng đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Để thực hiện quá trình này, các doanh nghiệp cần phải cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ quyết toán thuế. Bộ hồ sơ này sẽ phụ thuộc vào từng loại doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của họ.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, một bộ hồ sơ quyết toán thuế đầy đủ gồm có tờ khai quyết toán thuế TNDN, báo cáo tài chính năm quyết toán và phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phụ lục này sẽ phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp, có thể là phụ lục theo mẫu 03-1A/TNDN, phụ lục 03-1B/TNDN hoặc phụ lục 03-1C/TNDN.

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên, bộ hồ sơ quyết toán thuế sẽ bao gồm tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 02/TNDN-DK, phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của nhà thầu dầu khí theo mẫu số 01/PL-DK và báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tới thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí.

Đối với các nhà thầu nước ngoài, bộ hồ sơ quyết toán thuế bao gồm tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03-TNDN, báo cáo tài chính năm, phụ lục kèm theo, giấy chứng nhận cư trú đã được hợp pháp hóa lãnh sự của năm quyết toán, xác nhận về việc ký kết hợp đồng của các bên liên quan và hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định hoặc bản giải trình theo mẫu số 03/TNDN nếu nhà thầu không thể nộp đủ hồ sơ.

Để đảm bảo quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp nên tham khảo các thông tin liên quan để đảm bảo quy trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp nên tham khảo các thông tin liên quan đến các văn bản pháp luật mới nhất liên quan đến lĩnh vực thuế, đặc biệt là các văn bản liên quan đến quyết toán thuế TNDN.

Các doanh nghiệp cần lưu ý rằng, nếu quyết toán thuế TNDN không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ, sẽ phải chịu mức phạt tương ứng theo quy định của pháp luật thuế. Vì vậy, để tránh tình trạng này xảy ra, các doanh nghiệp nên chú ý đến thời gian nộp quyết toán thuế TNDN và đảm bảo hồ sơ quyết toán thuế được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng nên tìm hiểu và sử dụng các công cụ hỗ trợ quyết toán thuế TNDN như phần mềm quyết toán thuế, công cụ tính thuế để đảm bảo tính toán thuế đầy đủ và chính xác. Bên cạnh đó, việc thuê đơn vị tư vấn thuế hoặc kiểm toán viên để hỗ trợ trong quy trình quyết toán thuế cũng là một lựa chọn hợp lý để đảm bảo tính chính xác và tránh rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

tư vấn ngay

Cách thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ quyết toàn thuế thu nhập doanh nghiệp bằng cách nộp hồ sơ trực tuyến thông qua website www.thuedientu.gdt.gov.vn

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm đối với doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm.

Để đảm bảo quá trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện đúng và đầy đủ, hãy liên hệ ngay với Tây Nam Á!

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TỬ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Trang web kinh doanh  | Zalo chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one