Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và những điều cần lưu ý

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các tổ chức và cá nhân có thu nhập từ lương, tiền công, hoặc thu nhập khác. Để đảm bảo tính chính xác và đúng hạn cho việc nộp thuế, họ cần lưu ý các quy định và thủ tục liên quan.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và những điều cần lưu ý

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Công văn số 636/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 đối với hồ sơ của tổ chức chậm nhất là ngày 31/03/2023; đối với hồ sơ của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế chậm nhất là ngày 30/04/2023 (sẽ được tính bù thành ngày 04/05/2023).

Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636 hướng dẫn, đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm những trường hợp thay cho cá nhân có uỷ quyền, không phân biệt có khấu trừ thuế hay không. Điều này cũng áp dụng cho những người có thu nhập vãng lai không quá 10 triệu đồng ở nơi khác và đã được khấu trừ 10% thuế TNCN, trừ khi không có yêu cầu quyết toán thuế với phần thu nhập này.

Đối với việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm thực hiện quyết toán thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023 và những điều cần lưu ý

Các đối tượng khác có số thuế phải nộp thuế/nộp thừa đề nghị hoàn/bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Trừ những trường hợp số thuế phải nộp thuế sau khi quyết toán của từng năm dưới 50.000 đồng trở xuống, thuế phải nộp nhỏ hơn thuế đã tạm nộp và không yêu cầu hoàn thuế, bù trừ vào kỳ tiếp theo…

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, người nước ngoài có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày (tính trong năm dương lịch đầu tiên) và từ 183 ngày trở lên tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam cũng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước khi xuất cảnh. Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Công ty Tây Nam Á để được hỗ trợ miễn phí.

tư vấn ngay

Các đối tượng không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN quy định về các trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như sau:

– Đối với tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phát sinh khấu trừ thuế TNCN trong kỳ tính thuế, thì không cần khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Nếu có trả tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN, thì vẫn phải khai quyết toán thuế theo quy định.

– Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế, nếu số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm không vượt quá 50.000 đồng, thì được miễn thuế. Trong trường hợp này, cá nhân tự xác định số tiền thuế được miễn, không cần nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và không phải nộp hồ sơ miễn thuế. Nếu đã quyết toán trước thời điểm 5/12/2020 thì không cần xử lý hồi tố.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 và những điều cần lưu ý

– Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp và không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, thì không cần quyết toán thuế.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%, nếu không có yêu cầu thì không cần quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) hoặc bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua, hoặc đóng góp cho người lao động, thì người lao động không phải quyết toán đối với phần thu nhập này.

– Trường hợp người nộp thuế chậm quyết toán thuế thu nhập cá nhân, căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, tùy theo thời gian chậm quyết toán mà có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền với mức phạt thấp nhất là 2 triệu đồng và mức cao nhất là 25 triệu đồng.

– Nếu chậm nộp thì còn phải nộp khoản tiền chậm nộp. Cụ thể: tiền chậm nộp tiền phạt tính theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền phạt nộp chậm.

Ngoài ra, theo quy định của Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người nộp thuế TNCN còn có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các thông tin, dữ liệu liên quan đến thuế TNCN đã khai trên tờ khai quyết toán thuế.

Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến thông tin, dữ liệu về thuế TNCN, người nộp thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, bao gồm cả phạt hành chính và/hoặc khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vì vậy, các cá nhân, tổ chức cần lưu ý và thực hiện đúng quy định liên quan đến quyết toán thuế TNCN để tránh vi phạm pháp luật và tránh mất tiền phạt, lãi suất chậm nộp thuế và hậu quả khác. Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ Công ty Tây Nam Á để được hỗ trợ miễn phí.

tư vấn ngay

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TỬ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Trang web kinh doanh  | Zalo chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one