Quyền hạn và trách nhiệm của Doanh nghiệp trong quá trình thanh tra thuế 2024

Quyền hạn và trách nhiệm của Doanh nghiệp trong quá trình thanh tra thuế

Việc thanh tra thuế là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật thuế, góp phần bảo đảm công tác quản lý thuế nhà nước. Doanh nghiệp là đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng bởi hoạt động thanh tra thuế. Do vậy, việc nắm rõ quyền hạn và trách nhiệm của Doanh nghiệp trong quá trình thanh tra thuế là vô cùng quan trọng.

1. Thanh tra thuế là gì?

Thanh tra thuế là hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế có thẩm quyền thực hiện. Đây là một hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo công tác quản lý thuế được thực hiện hiệu quả, góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Quá trình thanh tra thuế có thể gây ra nhiều lo lắng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hiểu rõ về quyền hạn và trách nhiệm của mình trong quá trình này, doanh nghiệp sẽ có thể phối hợp tốt với cơ quan thuế và đảm bảo việc thanh tra được diễn ra thuận lợi.

2. Quyền hạn của Doanh nghiệp

2.1. Được thông báo về việc thanh tra

 • Doanh nghiệp có quyền được thông báo về lý do, nội dung, thời hạn thanh tra và được cung cấp quyết định thanh tra.
 • Thông báo thanh tra phải được lập thành văn bản và bao gồm các nội dung sau:
  • Tên, chức danh, đơn vị công tác của người thanh tra;
  • Lý do, nội dung thanh tra;
  • Thời hạn thanh tra;
  • Yêu cầu đối với Doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có quyền yêu cầu đoàn thanh tra xuất trình quyết định thanh tra và các giấy tờ liên quan.

2.2. Cung cấp tài liệu, số liệu

 • Doanh nghiệp có quyền cung cấp tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung thanh tra theo yêu cầu của đoàn thanh tra.
 • Doanh nghiệp có quyền từ chối cung cấp tài liệu, số liệu không liên quan đến nội dung thanh tra, tài liệu thuộc bí mật nhà nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Doanh nghiệp có quyền yêu cầu đoàn thanh tra ghi rõ lý do khi yêu cầu cung cấp tài liệu, số liệu.

2.3. Giải thích, làm rõ các nội dung liên quan

 • Doanh nghiệp có quyền giải thích, làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh, kê khai thuế của mình.
 • Doanh nghiệp có quyền yêu cầu đoàn thanh tra giải thích các quy định của pháp luật thuế liên quan đến nội dung thanh tra.

2.4. Có ý kiến về kết quả thanh tra

 • Doanh nghiệp có quyền xem xét, góp ý kiến vào biên bản thanh tra và kết luận thanh tra.
 • Doanh nghiệp có quyền đề nghị đính chính các nội dung sai sót trong biên bản thanh tra và kết luận thanh tra.

2.5. Khiếu nại, tố cáo

 • Doanh nghiệp có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ thanh tra.
 • Doanh nghiệp có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu có hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ thanh tra gây thiệt hại cho Doanh nghiệp.

Ngoài ra, Doanh nghiệp còn có một số quyền hạn khác như:

 • Yêu cầu bảo mật thông tin bí mật kinh doanh;
 • Yêu cầu tạm dừng thanh tra trong trường hợp bất khả kháng;
 • Yêu cầu thay đổi thành viên đoàn thanh tra trong trường hợp có nghi ngờ về tính khách quan của họ.

Việc nắm rõ quyền hạn của Doanh nghiệp trong quá trình thanh tra thuế sẽ giúp Doanh nghiệp chủ động phối hợp với đoàn thanh tra, đảm bảo việc thanh tra được tiến hành suôn sẻ, đúng quy định. Đồng thời, Doanh nghiệp cũng có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trong quá trình thanh tra.

3. Trách nhiệm của Doanh nghiệp trong quá trình thanh tra thuế

3.1. Tạo điều kiện cho đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm tạo điều kiện cho đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ, bao gồm:
  • Cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra;
  • Bố trí người làm việc với đoàn thanh tra;
  • Tạo điều kiện cho đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh tại trụ sở, địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp.

3.2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế

 • Doanh nghiệp có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế đúng với thực tế hoạt động kinh doanh.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thuế đầy đủ và đúng hạn.

3.3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tài liệu, số liệu cung cấp

 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của tài liệu, số liệu cung cấp cho đoàn thanh tra.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm giải thích, làm rõ các nội dung liên quan đến tài liệu, số liệu cung cấp.
 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin sai lệch trong tài liệu, số liệu cung cấp.

3.4. Chịu xử lý vi phạm nếu có

 • Doanh nghiệp có thể bị xử lý vi phạm hành chính nếu có hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong quá trình thanh tra.
 • Doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có hành vi gian lận thuế.

Ngoài ra, Doanh nghiệp còn có một số trách nhiệm khác như:

 • Bảo mật thông tin của đoàn thanh tra;
 • Hỗ trợ đoàn thanh tra trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra;
 • Chấp hành các quyết định xử lý vi phạm của cơ quan thanh tra.

Việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Doanh nghiệp trong quá trình thanh tra thuế sẽ góp phần đảm bảo việc thanh tra được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời, Doanh nghiệp cũng sẽ thể hiện được sự tuân thủ pháp luật và thiện chí hợp tác với cơ quan nhà nước.

Lưu ý: Doanh nghiệp nên cử cán bộ, nhân viên có chuyên môn về thuế để tham gia làm việc với đoàn thanh tra. Doanh nghiệp cũng nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến thanh tra thuế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Hãy liên hệ với CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á nếu bạn cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến thanh tra thuế.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế
0939299000 | 0901024999 | 0939269222
Quản lý: 0939 309 888
Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên:
0939 930 222 | 0901 049 222
0931 049 222 | 0931 053 222
0939 257 222 | 0931 096 222
0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Sàn thương mạiZalo OA | Giới thiệu của Đài THCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one