Quy định hoàn thuế và phân loại hồ sơ hoàn thuế 2023

Quy định hoàn thuế và phân loại hồ sơ hoàn thuế 2023

Quy định về hoàn thuế là vấn đề quan trọng đối với các doanh nghiệp và cá nhân đang kinh doanh. Hồ sơ hoàn thuế là tài liệu cần thiết để chứng minh việc hoàn thuế và phải tuân thủ các quy định liên quan. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định và phân loại hồ sơ hoàn thuế để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến thuế.

Các trường hợp được hoàn thuế

Nội dung sau đây sẽ giúp bạn hiểu những trường hợp được hoàn thuế theo Luật quản lý thuế 2019:

  • Tổ chức và cá nhân nằm trong các trường hợp được quy định trong pháp luật về thuế sẽ được cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế.
  • Người nộp thuế có số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lớn hơn số phải nộp sẽ được cơ quan thuế hoàn trả tiền nộp thừa.

Những trường hợp này sẽ được áp dụng theo quy định chính thức của Luật quản lý thuế năm 2019.

Hồ sơ hoàn thuế được phân loại thế nào?

Theo Điều 33 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định về phân loại hồ sơ hoàn thuế như sau:

(1) Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế là hồ sơ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đối với các cá nhân, tổ chức nộp thuế, để yêu cầu hoàn thuế lần đầu, hồ sơ phải tuân thủ các quy định thuế hiện hành. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu quy định, cơ quan quản lý thuế sẽ xem xét, giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, nếu trường hợp không thuộc diện được hoàn thuế theo quy định, lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp của cá nhân hoặc tổ chức vẫn xác định là đề nghị hoàn thuế lần đầu.

Các trường hợp được qui định hoàn thuế bao gồm:

+ Hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật thuế, bao gồm việc hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chương trình, dự án ODA viện trợ không hoàn lại, hoặc việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức nước ngoài.

+ Hoàn thuế lần đầu theo quy định của pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

+ Hoàn thuế lần đầu đối với từng hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Người nộp thuế có thể đề nghị hoàn thuế trong vòng hai năm kể từ lúc bị xử lý về vi phạm thuế. Nếu cơ quan thuế đã kiểm tra và xác nhận hồ sơ hoàn thuế đầu tiên không có sai sót liên quan đến việc khai thác và hoàn trả thuế, thì những đề nghị hoàn thuế tiếp theo không cần kiểm tra trước khi hoàn trả. Tuy nhiên, nếu trong các lần đề nghị hoàn thuế tiếp theo, người nộp thuế phát hiện có thông tin khai sai liên quan đến số tiền thuế cần hoàn trả hoặc vi phạm thuế, thì hồ sơ sẽ phải được kiểm tra trước khi hoàn trả, vẫn trong khoảng thời gian hai năm sau khi kết thúc hành vi vi phạm thuế.

– Đối với các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp bán, việc hoàn thuế có thể xảy ra trong trường hợp giao và chuyển giao, giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động. Nếu người nộp thuế đã xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn, cơ quan thuế sẽ giải quyết hoàn trả trên cơ sở kết quả kiểm tra, không phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế.

– Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

– Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc có giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng.

– Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật.

(2) Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước là hồ sơ của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại (1) mục này.

tư vấn ngay

Quy định về tiếp nhận và phản hồi hồ sơ hoàn thuế 

Quy định về tiếp nhận và phản hồi hồ sơ hoàn thuế theo khoản 1, 2 và 3 Điều 72 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Các hồ sơ hoàn thuế phải được nộp đến cơ quan quản lý thuế theo các quy định sau:

  • Các trường hợp được hoàn thuế theo luật thuế sẽ được cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ.
  • Cơ quan thuế quản lý khoản thu sẽ tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa. Đối với quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế thu nhập của người nộp thuế tiếp nhận hồ sơ hoàn trả tiền nộp thừa.
  • Cơ quan hải quan nơi quản lý khoản thu sẽ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
  • Nếu các hàng hóa thuộc trường hợp hoàn thuế của các người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuất cảnh, cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất cảnh sẽ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế.

Các hình thức nộp hồ sơ hoàn thuế gồm trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế, qua đường bưu chính hoặc điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

tư vấn ngay

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hoàn thuế, các cơ quan quản lý thuế sẽ xác định và thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận hồ sơ hoàn thuế cùng với thời gian giải quyết. Nếu hồ sơ không đầy đủ, các cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế bằng văn bản.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Trang web kinh doanh  | Zalo chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one