Bảo Hiểm Thất Nghiệp trong Doanh Nghiệp: Phương thức và Nguồn đóng

Bảo Hiểm Thất Nghiệp trong Doanh Nghiệp: Phương Thức Đóng và Ảnh Hưởng đến Người Lao Động

Bảo Hiểm Xã Hội và Bảo Hiểm Thất Nghiệp trong Doanh Nghiệp: Hệ Thống Quản Lý Tài Chính và Quyền Lợi Cho Người Lao Động

Trong hệ thống quản lý tài chính của một doanh nghiệp, việc hiểu rõ về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp là một phần quan trọng không thể thiếu. Đây là những yếu tố quan trọng không chỉ ảnh hưởng đến sự bền vững của tổ chức mà còn đảm bảo quyền lợi và sự ổn định cho người lao động. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đi sâu vào các khía cạnh quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp, đồng thời giải thích cách chúng ảnh hưởng đến chủ doanh nghiệp, người quản lý, người lao động, và các bên liên quan khác.

1. Phương Thức Đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp của Doanh Nghiệp

Theo Nghị định 28/2015/NĐ-CP, việc đóng bảo hiểm thất nghiệp là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi tính toán cụ thể và kế hoạch từ phía doanh nghiệp để đảm bảo quỹ tiền lương không bị thiếu hụt. Doanh nghiệp phải thực hiện việc này hàng tháng, và mức đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, từng người lao động cũng phải đóng 1% tiền lương tháng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Nguồn Đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp của Doanh Nghiệp

Người sử dụng lao động, tức doanh nghiệp, có nhiều nguồn để đóng bảo hiểm thất nghiệp:

 • Doanh nghiệp được Hỗ Trợ Toàn Bộ Từ Ngân Sách Nhà Nước: Trong trường hợp doanh nghiệp được hỗ trợ hoàn toàn từ ngân sách nhà nước, ngân sách sẽ đảm bảo toàn bộ nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.
 • Doanh Nghiệp Nhận Một Phần Hỗ Trợ Kinh Phí Từ Ngân Sách Nhà Nước: Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên từ ngân sách, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo nguồn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho những người hưởng lương từ ngân sách và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật. Phần bảo hiểm thất nghiệp còn lại phải được doanh nghiệp tự bảo đảm theo quy định.
 • Doanh Nghiệp Đóng Tự Nguồn: Doanh nghiệp có thể phải tự đóng bảo hiểm thất nghiệp từ nguồn kinh phí hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.

3. Mức Đóng, Nguồn Hình Thành và Sử Dụng Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Mức đóng và nguồn hình thành Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Luật Việc làm 2013 có sự tham gia của cả người lao động và doanh nghiệp.

 • Mức Đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Theo quy định, người lao động phải đóng 1% tiền lương tháng của họ vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tương tự, người sử dụng lao động, tức là doanh nghiệp, cũng phải đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 • Nguồn Hình Thành Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Quỹ bảo hiểm thất nghiệp được hình thành từ nhiều nguồn:
  • Các khoản đóng từ người lao động và doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013.
  • Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ quỹ.
  • Nguồn thu hợp pháp khác.
 • Sử Dụng Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp: Quỹ này được sử dụng để:
  • Chi trả trợ cấp thất nghiệp cho những người lao động mất việc làm.
  • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, và nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
  • Hỗ trợ học nghề để người lao động có cơ hội tìm kiếm công việc mới.
  • Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm.
  • Đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
  • Đầu tư để bảo toàn và tăng trưởng Quỹ.

4. Tiền Lương là Căn Cứ Đóng Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Tiền lương của người lao động đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể:

 • Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức đóng là 1% tiền lương tháng của họ. Trường hợp mức tiền lương tháng cao hơn hai mươi tháng lương cơ sở, mức đóng sẽ bằng hai mươi tháng lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Đối với người lao động được người sử dụng quyết định chế độ tiền lương, mức đóng áp dụng tương tự. Nếu mức tiền lương tháng cao hơn hai mươi tháng lương tối thiểu vùng, mức đóng sẽ bằng hai mươi tháng lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ Luật Lao động tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Kết Luận

Nắm rõ những quy định về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp trong doanh nghiệp là một phần quan trọng của việc quản lý tài chính và quyền lợi cho người lao động. Điều này giúp đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đồng thời duy trì sự bền vững cho tổ chức của bạn. Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại TAYNAMA AMC để được tư vấn chi tiết về Dịch vụ Bảo hiểm xã hội. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn với kiến thức và kinh nghiệm chuyên nghiệp. Đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn tuân thủ mọi quy định về bảo hiểm xã hội để đảm bảo sự phát triển và bền vững trong tương lai.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  09392990000901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Trang web kinh doanh  | Zalo chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one