Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2023

lịch nộp tờ khai thuế cung cấp bới dịch vụ kế toán Tây Nam Á

LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ NĂM 2023

lịch nộp tờ khai thuế cung cấp bới dịch vụ kế toán Tây Nam Á

Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo quý
DN kê khai thuế GTGT
theo tháng
Căn cứ
27-01-23
(1)
Tờ khai thuế GTGT T12/2022 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Tờ khai thuế TNCN T12/2022
30-01-23 Nộp lệ phí môn bài năm 2023 Nộp lệ phí môn bài năm 2023 Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
31-01-23 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022
20-02-23 Tờ khai thuế GTGT T01/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T01/2023
20-03-23 Tờ khai thuế GTGT T02/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023
31-03-23 Quyết toán thuế TNDN năm 2022 Quyết toán thuế TNDN năm 2022 Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Quyết toán thuế TNCN năm 2022 Quyết toán thuế TNCN năm 2022 Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2022 Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019
20-04-23 Tờ khai thuế GTGT T3/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T3/2023
04-05-23
(2)
Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019;

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2023 (nếu có) Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
20-05-23 Tờ khai thuế GTGT T4/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T4/2023
20-06-23 Tờ khai thuế GTGT T5/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T5/2023
20-07-23 Tờ khai thuế GTGT T6/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T6/2023
31-07-23 Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023(nếu có) Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
21-08-23 Tờ khai thuế GTGT T7/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T7/2023
20-09-22 Tờ khai thuế GTGT T8/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T8/2023
20-10-22 Tờ khai thuế GTGT T9/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T9/2023
30-10-23 Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có) Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có) Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
31-10-23 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023
20-11-23 Tờ khai thuế GTGT T10/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T10/2023
20-12-23 Tờ khai thuế GTGT T11/2023 Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Tờ khai thuế TNCN T11/2023

(1)Do lịch nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ 20/01/2023 đến 26/01/2023.

(2)Do người lao động được nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/04/2023 đến hết ngày 03/05/2023.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức hoạt động khai báo thuế

Hotline: 0939299000 | 0901024999

Management: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Website | Facebook | Business Gsite | Zalo Offical

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one