Kế toán quản trị là gì? Doanh nghiệp nào cần có kế toán quản trị?

Kế toán quản trị là gì? Doanh nghiệp nào cần có kế toán quản trị?

Nếu bạn là nhà quản lý doanh nghiệp, hãy tìm hiểu về kế toán quản trị để có thêm thông tin hỗ trợ quá trình ra quyết định của mình.

Nếu bạn là kế toán viên, hãy nâng cao kiến thức về kế toán quản trị để trở thành một chuyên gia tài chính toàn diện.

1. Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị là một lĩnh vực chuyên môn của kế toán, tập trung vào việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán quản trị khác với kế toán tài chính ở chỗ, kế toán tài chính chỉ tập trung vào việc ghi nhận, phân loại, tổng hợp và trình bày các thông tin tài chính của doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật, nhằm cung cấp thông tin cho các bên bên ngoài doanh nghiệp, như các nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…

Kế toán quản trị, mặt khác, tập trung vào việc cung cấp thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ họ trong quá trình ra quyết định. Thông tin kế toán quản trị được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả thông tin từ kế toán tài chính, nhưng cũng bao gồm cả thông tin từ các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, như sản xuất, marketing, bán hàng,…

2. Tại sao doanh nghiệp cần có kế toán quản trị?

Kế toán quản trị là một công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra các quyết định hiệu quả hơn. Thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý:

  • Lập kế hoạch kinh doanh: Thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý xác định các mục tiêu kinh doanh, dự báo doanh thu, chi phí, và lợi nhuận.
  • Kiểm soát hoạt động kinh doanh: Thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, phát hiện các sai lệch và đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời.
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh: Thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh, bao gồm sản xuất, marketing, bán hàng,…
  • Ra quyết định đầu tư: Thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý đánh giá tính khả thi của các dự án đầu tư, lựa chọn các dự án đầu tư có hiệu quả cao.
  • Ra quyết định tài chính: Thông tin kế toán quản trị giúp các nhà quản lý lựa chọn các nguồn vốn huy động, quản lý dòng tiền, và phân bổ vốn hiệu quả.

3. Doanh nghiệp nào cần có kế toán quản trị?

Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô hay lĩnh vực hoạt động, đều cần có kế toán quản trị. Kế toán quản trị là một công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra các quyết định hiệu quả hơn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng trưởng doanh thu.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng cần có kế toán quản trị, mặc dù họ có thể không cần một đội ngũ kế toán quản trị chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp này có thể sử dụng các công cụ kế toán quản trị trực tuyến hoặc thuê dịch vụ tư vấn kế toán quản trị để đáp ứng nhu cầu của mình.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về các doanh nghiệp cần có kế toán quản trị:

  • Các doanh nghiệp sản xuất cần kế toán quản trị để lập kế hoạch sản xuất, kiểm soát chi phí sản xuất, và phân tích hiệu quả sản xuất.
  • Các doanh nghiệp thương mại cần kế toán quản trị để lập kế hoạch bán hàng, kiểm soát chi phí bán hàng, và phân tích hiệu quả bán hàng.
  • Các doanh nghiệp dịch vụ cần kế toán quản trị để lập kế hoạch cung cấp dịch vụ, kiểm soát chi phí cung cấp dịch vụ, và phân tích hiệu quả cung cấp dịch vụ.
  • Các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cần kế toán quản trị để phân tích các thông tin tài chính ở nhiều quốc gia khác nhau.

4. Kết luận

Kế toán quản trị là một công cụ quan trọng giúp các nhà quản lý doanh nghiệp đưa ra các quyết định hiệu quả hơn. Tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô hay lĩnh vực hoạt động, đều cần có kế toán quản trị.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á
Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế
0939299000 | 0901024999 | 0939269222
Quản lý: 0939 309 888
Cố định: 02926 514 999
Các chuyên viên:
0939 930 222 | 0901 049 222
0931 049 222 | 0931 053 222
0939 257 222 | 0931 096 222
0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Sàn thương mại  | Zalo OA | Giới thiệu của Đài THCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one