Đánh giá Giải pháp triển khai Hệ thống quản lý, Hóa đơn cây xăng

ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HỆ THỐNG QUẢN LÝ, HÓA ĐƠN CÂY XĂNG
Giải pháp
Máy Pos
Giải pháp
Camera Al
Giải pháp
Encoder
Giải pháp tổng hợp
Easylnvoice – IGAS
Thiết bị
triển khai
Máy Pos

Bộ máy tính

Camera AI

Bộ máy tính

Lắp đặt thiết bị Giải mã Encoder tại trụ bơm xăng

Lắp đặt mạng kết nối giây các trụ bơm

Bản mạch điện tử (thường không phải nâng cấp)

Đo đạc bồn chứa

Tủ điều khiển trung tâm

Phần mềm
triển khai
Phần mềm QL bán hàng

Phần mềm HĐĐT

Hệ thống AI

Phần mềm HĐĐT

Phần mềm QL trạm xăng

Phần mềm HĐĐT

Chữ ký số

Phần mềm QL trạm xăng

Phần mềm HĐĐT

Chữ ký số

Hỗ trợ được
các nghiệp vụ

 • Quản lý hóa đơn điện tử
 • Quản lý giao dịch bán hàng
 • Quản lý doanh thu chi phí
 • Toàn bộ nghiệp vụ phần mềm QL bán hàng cơ bản
 • Quản lý hóa đơn điện tử
 • Quản lý chi tiết thông tin chính xác của cột xăng, cây xăng, bồn chứa xăng
 • Nghiệp vụ về công nợ và khách hàng
 • Kiểm soát được doanh thu, chi phí, tránh thất thoát về xăng, dầu trong đơn vị
Cách hoạt động Do người bán hàng thao tác từng lần bán trên máy Pos Các thông tin được Camera AI tự động ghi nhận Thiết bị lắp đặt được kết nối song song với Mainboard hiện tại của trụ bơm và cùng nhận tín hiệu với trụ bơm để cung cấp dữ liệu. Dữ liệu được đẩy ngay đến PMHĐ sau khi Nhân viên bơm xăng gác cò súng bơm. Toàn bộ giao dịch được ghi nhận và không phát sinh sai sót

Đồng thời thông tin ngay lập tức

Bất lợi Là thiết bị bắt sóng (xem lại về an toàn cháy nổ) Do có hệ thống AI nên có thể phát sinh sai sót Chi phí dự kiến tầm 30tr/CHXD 4 trụ

Được đánh giá là tiết kiệm và khả thi

Chi phí rất cao (dự kiến tầm 60tr/CHXD 4 trụ)
Đánh giá Giải pháp triển khai Hệ thống quản lý, Hóa đơn cây xăng
Đánh giá Giải pháp triển khai Hệ thống quản lý, Hóa đơn cây xăng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Sàn thương mại  | Zalo OA | Giới thiệu của Đài THCT

  Giải pháp
Máy Pos
Giải pháp
Camera Al
Giải pháp
Encoder
Giải pháp tổng hợp
Easylnvoice – IGAS
Thiết bị
triển khai

Máy Pos

Bộ máy tính

Camera AI

Bộ máy tính

Lắp đặt thiết bị Giải mã Encoder tại trụ bơm xăng

Lắp đặt mạng kết nối giây các trụ bơm

Bản mạch điện tử (thường không phải nâng cấp)

Đo đạc bồn chứa

Tủ điều khiển trung tâm

Phần mềm
triển khai
Phần mềm QL bán hàng

Phần mềm HĐĐT

Hệ thống AI

Phần mềm HĐĐT

Phần mềm QL trạm xăng

Phần mềm HĐĐT

Chữ ký số

Phần mềm QL trạm xăng

Phần mềm HĐĐT

Chữ ký số

Hỗ trợ được
các nghiệp vụ

 • Quản lý hóa đơn điện tử
 • Quản lý giao dịch bán hàng
 • Quản lý doanh thu chi phí
 • Toàn bộ nghiệp vụ phần mềm QL bán hàng cơ bản
 • Quản lý hóa đơn điện tử
 • Quản lý chi tiết thông tin chính xác của cột xăng, cây xăng, bồn chứa xăng
 • Nghiệp vụ về công nợ và khách hàng
 • Kiểm soát được doanh thu, chi phí, tránh thất thoát về xăng, dầu trong đơn vị
Cách hoạt động Do người bán hàng thao tác từng lần bán trên máy Pos Các thông tin được Camera AI tự động ghi nhận Thiết bị lắp đặt được kết nối song song với Mainboard hiện tại của trụ bơm và cùng nhận tín hiệu với trụ bơm để cung cấp dữ liệu. Dữ liệu được đẩy ngay đến PMHĐ sau khi Nhân viên bơm xăng gác cò súng bơm. Toàn bộ giao dịch được ghi nhận và không phát sinh sai sót

Đồng thời thông tin ngay lập tức

Bất lợi Là thiết bị bắt sóng (xem lại về an toàn cháy nổ) Do có hệ thống AI nên có thể phát sinh sai sót Chi phí dự kiến tầm 30tr/CHXD 4 trụ

Được đánh giá là tiết kiệm và khả thi

Chi phí rất cao (dự kiến tầm 60tr/CHXD 4 trụ)
Đánh giá Giải pháp triển khai Hệ thống quản lý, Hóa đơn cây xăng
Đánh giá Giải pháp triển khai Hệ thống quản lý, Hóa đơn cây xăng

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Sàn thương mại  | Zalo OA | Giới thiệu của Đài THCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one