Cách tính lương cho nhân viên đúng cách và đầy đủ quy định pháp luật

cách tính lương cho nhân viên

Lương là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc thu hút và giữ chân nhân viên. Tuy nhiên, tính lương cho nhân viên không chỉ đơn thuần là việc trả tiền mỗi tháng. Để tính lương cho nhân viên đúng cách và đầy đủ quy định pháp luật, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ các quy định liên quan đến tính lương và áp dụng chúng đúng cách.

cách tính lương cho nhân viên

Các quy định về tính lương

1. Quy định về lương tối thiểu

Theo Luật Lao động, mức lương tối thiểu phải được công bố công khai và áp dụng đối với tất cả các nhân viên. Mức lương tối thiểu được quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Tuy nhiên, mức lương tối thiểu này chỉ là mức tối thiểu, các doanh nghiệp có thể tự quyết định mức lương cao hơn cho nhân viên của mình.

2. Quy định về thời gian tính lương cho nhân viên

Thời gian tính lương được quy định là từ ngày 1 đến ngày 30 hoặc 31 của mỗi tháng. Trong trường hợp nhân viên nghỉ việc hoặc bị sa thải, thời gian tính lương được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày nghỉ việc hoặc bị sa thải.

3. Quy định về các khoản trừ lương

Các khoản trừ lương bao gồm các khoản phí, lệ phí và các khoản nợ khác của nhân viên đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, các khoản trừ lương này phải được thực hiện đúng quy định pháp luật và được thông báo cho nhân viên trước khi thực hiện.

tư vấn ngay

Các phương pháp tính lương cho nhân viên

1. Tính lương theo giờ

Trong trường hợp nhân viên làm việc theo giờ, việc tính lương cho nhân viên sẽ có sự khác biệt so với tính lương theo tháng. Nhà quản lý cần tính toán số giờ làm việc của nhân viên trong tháng, từ đó tính ra số tiền lương phải trả cho nhân viên. Cách tính lương cho nhân viên theo giờ có thể được thực hiện bằng cách sử dụng công thức đơn giản sau:

Lương = số giờ làm việc x mức lương theo giờ

Mức lương theo giờ sẽ được quy định trong hợp đồng lao động hoặc bởi luật pháp quy định tại quốc gia. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc tính lương cho nhân viên theo giờ cũng có thể dẫn đến tình trạng nhân viên làm thêm giờ và nhà quản lý cần phải có chính sách thanh toán phù hợp.

2. Tính lương theo sản phẩm hoặc dịch vụ

Việc tính lương theo sản phẩm hoặc dịch vụ được áp dụng trong các ngành nghề liên quan đến sản xuất và cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Khi tính lương theo sản phẩm hoặc dịch vụ, nhà quản lý sẽ quyết định mức lương dựa trên số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhân viên đó sản xuất hoặc cung cấp.

tư vấn ngay

Việc tính lương theo sản phẩm hoặc dịch vụ có thể là một giải pháp kinh tế và hợp lý cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà quản lý cần phải đánh giá rủi ro và cân nhắc mức lương phải trả để đảm bảo tính hợp lý cho cả doanh nghiệp và nhân viên.

3. Các khoản phụ cấp và thưởng

Ngoài lương cơ bản, nhân viên còn có thể được hưởng các khoản phụ cấp và thưởng theo quy định của công ty. Đây là một phần quan trọng trong việc tính lương cho nhân viên. Các khoản phụ cấp và thưởng thường được tính dựa trên những yếu tố sau:

 • Phụ cấp chức vụ: Được hưởng bởi những nhân viên có chức vụ cao hơn và có trách nhiệm lớn hơn trong công ty.
 • Phụ cấp vùng: Được hưởng bởi những nhân viên làm việc tại những khu vực khó khăn hơn hoặc có điều kiện làm việc không tốt hơn.
 • Phụ cấp độc hại: Được hưởng bởi những nhân viên làm việc trong môi trường có độc hại như mài, hàn, sơn, hoặc tiếp xúc với các hóa chất độc hại.
 • Phụ cấp thâm niên: Được hưởng bởi những nhân viên đã có thâm niên làm việc trong công ty trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Thưởng khen thưởng: Được hưởng bởi những nhân viên có thành tích xuất sắc trong công việc.

Công ty cần phải đưa ra quy định cụ thể về các khoản phụ cấp và thưởng, bao gồm cách tính và thời điểm trả tiền. Các quy định này phải tuân thủ đúng quy định pháp luật và tránh vi phạm quy định về lương tối thiểu.

4. Các chi phí khác

Ngoài các khoản lương, phụ cấp và thưởng, công ty còn phải chi trả một số chi phí khác liên quan đến nhân viên. Đây là những chi phí cần phải tính toán khi tính lương cho nhân viên và để đưa vào chi phí sản xuất của công ty.

 • Bảo hiểm y tế: Công ty cần đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên theo quy định của pháp luật.
 • Bảo hiểm xã hội: Công ty phải đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên để đảm bảo quyền lợi của họ khi gặp phải các rủi ro trong cuộc sống.
 • Phí thuế: Công ty phải nộp các khoản thuế phải nộp cho nhà nước như thuế TNCN, thuế VAT,…

5. Các khoản khấu trừ

Sau khi tính toán các khoản thu nhập của nhân viên, các khoản khấu trừ cũng phải được tính toán để đưa ra số tiền lương thực tế mà nhân viên sẽ nhận được.

Các khoản khấu trừ bao gồm:

 • Thuế thu nhập cá nhân: Từ 1/7/2020, mức miễn thuế tăng lên 11 triệu đồng/tháng, các khoản thu nhập trên mức này sẽ chịu thuế với tỷ lệ từ 5% đến 35% tùy thuộc vào mức thu nhập. Do đó, nhà tuyển dụng cần tính toán và khấu trừ số tiền thuế TNCN cho nhân viên trước khi trả lương.

tư vấn ngay

 • Bảo hiểm xã hội: Theo quy định của pháp luật, nhà tuyển dụng và nhân viên phải đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng với tỷ lệ 8% lương cơ bản của nhân viên. Đây là khoản chi phí bắt buộc và không được trừ khi tính lương cho nhân viên.
 • Bảo hiểm y tế: Tương tự bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là khoản chi phí bắt buộc và không được trừ vào lương của nhân viên. Tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế là 1,5% lương cơ bản của nhân viên.
 • Các khoản phụ cấp khác: Nếu nhân viên được hưởng các khoản phụ cấp khác như tiền xăng xe, tiền điện thoại, tiền ăn trưa… thì nhà tuyển dụng cần tính toán và khấu trừ các khoản này trong khi tính lương cho nhân viên trước khi trả lương cho nhân viên.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ lương

Sau khi tính lương cho nhân viên, nhà tuyển dụng cần phải lưu trữ và quản lý hồ sơ lương của nhân viên đầy đủ và chính xác. Việc lưu trữ hồ sơ lương đúng cách sẽ giúp nhà tuyển dụng đáp ứng yêu cầu kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước và giúp tìm kiếm thông tin liên quan đến lương của nhân viên dễ dàng hơn trong trường hợp cần thiết.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TỬ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Trang web kinh doanh  | Zalo chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one