Các vấn đề về báo cáo thuế 2023

Các vấn đề về báo cáo thuế 2023

Báo cáo thuế là một phần quan trọng trong quá trình nộp thuế của các doanh nghiệp. Đó là một tài liệu chứa đựng các thông tin về thu nhập và chi phí của doanh nghiệp trong năm tài chính, được lập theo quy định của pháp luật thuế.

Báo cáo thuế có tầm quan trọng đặc biệt trong việc nộp thuế, bởi vì nó là cơ sở để tính toán số thuế phải đóng của doanh nghiệp. Nếu báo cáo thuế không đầy đủ, sai sót hoặc chậm trễ, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các khoản phạt và trừng phạt từ cơ quan thuế.

1. Giới thiệu về báo cáo thuế và tầm quan trọng của nó trong việc nộp thuế.

Báo cáo thuế (hay còn gọi là báo cáo thuế GTGT) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp trong việc nộp thuế đầy đủ và chính xác. Nó là một tài liệu thống kê chi tiết về các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ và thuế GTGT trong kỳ tính thuế. Việc nộp báo cáo thuế đúng hạn và chính xác sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro liên quan đến vi phạm pháp luật thuế và bị áp đặt các khoản phạt tiền lớn.

Tuy nhiên, việc không đầy đủ, sai sót hoặc chậm nộp báo cáo thuế có thể dẫn đến các vi phạm pháp luật thuế và mức phạt rất nghiêm trọng. Các vi phạm liên quan đến báo cáo thuế bao gồm nhưng không giới hạn:

  1. Không nộp báo cáo thuế đúng thời hạn
  2. Nộp báo cáo thuế sai thông tin hoặc không chính xác
  3. Không nộp báo cáo thuế hoặc nộp báo cáo thuế không đầy đủ các thông tin cần thiết
  4. Sử dụng giấy tờ, chứng từ không hợp lệ hoặc gian lận trong báo cáo thuế

Mức phạt áp dụng cho các vi phạm trên phụ thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm. Các mức phạt có thể bao gồm tiền phạt và/hoặc khoản phạt trừ một phần hoặc toàn bộ số thuế còn nợ. Để tránh những rủi ro trên, doanh nghiệp nên đảm bảo việc thực hiện báo cáo thuế đúng hạn và chính xác. Nếu có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến báo cáo thuế, doanh nghiệp nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia thuế để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật thuế.

tư vấn ngay

Cách xác định doanh thu, đối tượng và phương pháp kê khai thuế GTGT theo tháng/quý

Kê khai thuế GTGT là nhiệm vụ quan trọng của các doanh nghiệp, giúp cơ quan quản lý thuế có thông tin chính xác về tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

1. Xác định đối tượng kê khai

Việc xác định kê khai thuế theo quý hay theo tháng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo Điều 15 của Thông tư 151/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp có tổng doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ của năm trước đó dưới 50 tỷ đồng sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Nếu doanh nghiệp mới tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đủ 12 tháng, cơ quan thuế sẽ căn cứ vào doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề để quyết định doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

Ví dụ, công ty Tây Nam Á thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2020 thì năm 2020 công ty Tây Nam Á sẽ khai thuế theo quý. Nếu tổng doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ của công ty Tây Nam Á đạt 45 tỷ đồng trong năm 2020, công ty sẽ tiếp tục kê khai thuế theo quý trong năm 2021. Tuy nhiên, nếu công ty Tây Nam Á mới thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 07/2020, công ty sẽ phải kê khai thuế theo quý trong cả năm 2020 và 2021. Nếu tổng doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ của công ty Tây Nam Á trong năm 2020 đạt 55 tỷ đồng, công ty sẽ phải thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng trong năm 2022.

Nếu tổng doanh thu cung cấp hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp trong năm trước đó là hơn 50 tỷ đồng, doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng. Tuy nhiên, doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý vẫn có thể chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng theo mẫu 07/GTGT. Lưu ý rằng, doanh nghiệp phải làm hồ sơ kê khai thuế GTGT theo tháng dù doanh nghiệp không phát sinh doanh thu trong tháng.

2. Xác định phương pháp kê khai

Để kê khai thuế đúng cách, doanh nghiệp cần xác định phương pháp kê khai phù hợp. Việc lựa chọn phương pháp này sẽ phụ thuộc vào tờ khai thuế GTGT kỳ kê khai thuế đầu tiên của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, họ cần đáp ứng một số điều kiện sau đây. Trước tiên, doanh nghiệp phải sử dụng mẫu 01/GTGT hoặc mẫu 02/GTGT (trong trường hợp đang triển khai dự án đầu tư chưa chính thức đi vào hoạt động). Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh có tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên cũng được áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ. Tuy nhiên, loại hình hộ cá nhân hoặc cá nhân kinh doanh không được áp dụng phương pháp này.

Trong khi đó, nếu doanh nghiệp muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, họ phải đáp ứng các điều kiện sau đây. Trước tiên, doanh nghiệp phải sử dụng mẫu 03/GTGT hoặc mẫu 04/GTGT (tham khảo TT 93/2017/TT-BTC, công văn 4253/TCT-CS). Ngoài ra, hộ cá nhân, cá nhân kinh doanh, các doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, và các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã cũng được áp dụng phương pháp kê khai trực tiếp. Các doanh nghiệp, hợp tác xã có tổng doanh thu dưới 1 tỷ đồng cũng thuộc phương pháp này.

Để chọn đúng mẫu tờ khai, doanh nghiệp cần lưu ý rằng nếu muốn áp dụng phương pháp khấu trừ, họ nên chọn mẫu 01/GTGT. Trong khi đó, nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác vàng bạc, đá quý, họ nên chọn mẫu 03/GTGT. Nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp trực tiếp, họ nên chọn mẫu 04/GTGT. Nếu doanh nghiệp đang có dự án đầu tư nhưng chưa chính thức đi vào hoạt động, họ nên chọn mẫu 02/GTGT.

tư vấn ngay

Báo cáo thuế gồm những gì?

Các hồ sơ cần nộp Kê khai thuế theo quý Kê khai thuế theo tháng Thời hạn nộp
Tờ khai thuế GTGT – Theo tháng: Chậm nhất ngày 20 của tháng sau

– Theo quý: Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiền quý sau

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu vào Tờ khai hiện nay không đính kèm bảng kê
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ đầu ra Tờ khai hiện nay không đính kèm bảng kê
Bảng kê phụ lục khác (nếu có) Tờ khai hiện nay không đính kèm bảng kê
Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (theo tháng hoặc theo từng lần phát sinh)   – Chậm nhất ngày 20 của tháng sau

– Kê khai theo từng lần phát sinh: Hạn nộp trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ thuế tiêu thụ đặc biệt    
Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ    
Tờ khai thuế TNCN (Trong tháng hoặc quý) – Tháng: Chậm nhất ngày 20 của tháng sau

– Quý: Chậm nhất ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau

Tờ khai quyết toán thuế TNCN năm     Chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm Chậm nhất ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Tháng: Chậm nhất ngày 20 của tháng sau

– Quý: Chậm nhất ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau

Khi làm thủ tục báo cáo thuế, doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau đây để tránh các sai sót không đáng có.

Trong trường hợp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, hình thức kê khai sẽ phụ thuộc vào từng lần phát sinh: Nếu người nộp thuế mua hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xuất khẩu, sau đó không xuất khẩu mà bán trong nước, thì họ phải kê khai theo quy định của cơ quan thuế.

Đối với tờ khai thuế TNCN, nếu doanh nghiệp không có khoản khấu trừ thuế TNCN nào phát sinh trong kỳ kê khai, thì không cần phải nộp tờ khai thuế TNCN.

Với tờ khai quyết toán thuế TNDN năm, nếu doanh nghiệp hoạt động trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến 31/12 của năm dương lịch, thì hạn cuối để nộp tờ khai quyết toán là ngày 31/03 của năm sau đó.

Những lưu ý trên sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh được những lỗi phát sinh trong quá trình nộp báo cáo thuế và đảm bảo việc báo cáo thuế được thực hiện một cách chính xác và hiệu quả.

tư vấn ngay

Các lỗi thường gặp và mức phạt về báo cáo thuế

Lỗi vi phạm Mức phạt
Chậm nộp thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN Trước ngày 01/01/2015:

– Dưới 90 ngày: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp

– Trên 90 ngày: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.07% x (Số ngày chậm nộp – 90 ngày)

Từ ngày 01/01/2015: Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp x 0.05% x Số ngày chậm nộp

Từ ngày 01/07/2016 trở đi: Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x Số ngày chậm nộp

Chậm nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, TTĐB – Quá thời hạn 01 – 05 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ

– Quá thời hạn từ 01 – 10 ngày: 700.000đ

– Quá thời hạn từ 11 – 20 ngày: 1.400.000đ

– Quá thời hạn từ 21 – 30 ngày: 2.100.000đ

– Quá thời hạn từ 31 – 40 ngày: 2.800.000đ

– Quá thời hạn từ 41 – 90 ngày: 3.500.000đ

– Quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: 3.500.000đ

Chậm nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Quá thời hạn từ 01 – 10 ngày: Phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ

– Quá thời hạn từ 11 – 20 ngày: 2.000.000đ – 4.000.000đ

– Quá thời hạn 20 ngày hoặc không nộp: 4.000.000đ – 8.000.000đ

Kết luận

Việc tổng kết và nộp báo cáo thuế đúng hạn là rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Đây là một trong những nhiệm vụ phải làm hàng năm, đảm bảo việc nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn và tránh các rủi ro về pháp lý.

Thủ tục kê khai và nộp báo cáo thuế đúng hạn giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của pháp luật thuế, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho chính quyền về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thủ tục kê khai và nộp báo cáo thuế không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là khi các doanh nghiệp phải tuân thủ nhiều quy định pháp lý liên quan đến thuế. Bởi vậy, nếu không thực hiện đúng các thủ tục này, doanh nghiệp có thể đối mặt với các hậu quả nghiêm trọng như mất tiền phạt, bị kiểm tra thuế hoặc thậm chí bị phạt tù.

Chính vì vậy, việc chú ý đến các quy định về kê khai thuế và nộp báo cáo thuế đúng hạn là rất quan trọng. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro về pháp lý, tăng cường uy tín và độ tin cậy của công ty trước mắt cũng như trên thị trường.

Nếu doanh nghiệp không có đội ngũ kế toán và chuyên viên tài chính, bạn có thể thuê các công ty dịch vụ kế toán để hỗ trợ trong quá trình kê khai và nộp báo cáo thuế. Điều này giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh chính và đảm bảo thủ tục liên quan đến thuế được thực hiện đúng hạn, đảm bảo an toàn pháp lý và đưa công ty đến với thành công.

tư vấn ngay

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN TƯ VẤN QUẢN LÝ TÂY NAM Á

Đại lý thuế được cấp phép chính thức khai báo thuế

Hotline:  0939299000 | 0901024999

Quản lý: 0939 309 888 | Cố định: 02926 514 999

Các chuyên viên: 0939 930 222 | 0901 049 222 | 0931 049 222 | 0931 053 222

 0939 257 222 | 0931 096 222 | 0939 254 222 | 0934 741 222

Trang web  | Facebook  | Trang web kinh doanh  | Zalo chính thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one